Hej og velkommen

Dette er hjemmesiden for Frederiksholm Karré 18. Her er information om:

  • Praktiske forhold (“Må man have kat?” “Skal man have tilladelse for at sætte en opvaskemaskine op?”)
  • Nyheder og referater fra bestyrelsen (“Der sættes eltavler op i uge XX”)
  • Ting der sker - haveudvalget, billiardkllubben, osv.

Der er bestyrelsesmøde den 3. mandag i hver måned på ejendomskontoret, og bestyrelsen kan der træffes ved personligt fremmøde kl. 19.00-19.30. Det er en god mulighed for at forstå hvad der rører sig i karréen

Ønsker du at skrive til ejendomskontoret er mailen: ek-wagnersvej@KAB-bolig.dk

Ønsker du at skrive til afdelingsbestyrelsen er mailen: bestyrelsenkarre18@hotmail.com

Hvad der foregår i Karré 18 lige nu

Generalforsamling 2024 d. 21 maj

Der er generalforsamling i foreningen d. 21 maj 2024, se det postomdelte materiale for dagsorden og bilag.