Husorden

Leveregler for godt naboskab

Vi bor mange mennesker i Frederiksholm Karré 18.

Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på.

For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler:

 • Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige.
 • Vi passer på vores fælles områder og ting, så vi undgår ekstra udgifter.
 • Vi bidrager til, at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen.

Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husordenen fortæller ikke om f.eks. vedligeholdelse, fremleje, råderet m.m. Det kan du læse om i vedligeholdelsesreglementet, råderetsreglementet, i lejeaftalen, i lov om leje af almene boliger m.v., som du finder på www.kab-bolig.dk. Nogle af disse ting staar ogsaa under fanen ‘Praktisk information’ her paa hjemmesiden.

Hensyn: Støj

Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

 • Skru ned for lyden efter kl. 22.00, så dine naboer kan få deres nattero.
 • Skaktene må benyttes mellem kl. 06.00-22.00.
 • Vaskemaskiner i lejemålet må benyttes mellem kl. 06.00-22.00.
 • Efter kl. 19.00 skal al støj fra værktøj, maskiner, hamren og banken stoppe.
 • Brug kun støjende værktøj og maskiner i tidsrummet:
  • Hverdage mellem kl. 08.00-19.00
  • Weekender mellem kl. 08.00-19.00
 • Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest. Husk at du skal skrue ned for musikken efter kl. 22.00.
 • I perioden 1. april – 30. september skal leg og støjende ophold på alle fællesarealer ophøre kl. 21.30. I tiden 1. oktober – 31. marts senest kl. 20.00.

Hensyn: Ejendommen

De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.

 • Søg om tilladelse til at opsætte parabol eller antenne på ejendoms­kontoret.
 • Husk at tømme din postkasse.
 • Ryg ikke indendørs på fællesarealer. I henhold til rygeloven er det ikke tilladt at ryge på indendørs lokaliteter, hvor der er offentlig adgang.
 • Disponible rum samt kælderrum må kun benyttes til opbevaring. Rummet skal være aflåst, også selv om det ikke benyttes.
 • Der er specielle regler for brug af selskabslokalerne, som er bilag til husordenen. Reglerne udleveres også ved reserveringen på ejendomskontoret.
 • Vaskerierne er kun til rådighed for ejendommens beboere. Vasketider skal overholdes. Tørrerummene er forbeholdt de reserverede vaskture og skal tømmes senest efter 24 timer. Benyttelse af vaskeri og tørrerum sker på eget ansvar.
 • Altanen skal holdes pæn. Brug den ikke til opbevaring af forskellige ting der rager op over altankanten eller ting der virker skæmmende.
 • Det er ikke tilladt at grille på altanen.
 • Det er ikke tilladt at banke, ryste eller tørre tæpper og lignende udover altankanten eller vinduerne.
 • Det er ikke tilladt at male fiberbeton og mursten. Resten af altanen kan males med maling, der er godkendt af ejendomskontoret.
 • Beplantning af altanen må ikke være til gene for de andre beboere. Beplantningen skal holdes fri af fuger og vinduer, og vanding skal foretages under hensyntagen til underbo.
 • Der må ikke fyres fyrværkeri af fra altanen.
 • Har du have, så hold den pæn
 • Hold trappeopgangen pæn. Det er ikke tilladt at stille cykler, legeredskaber og barnevogne i opgangen. Ligeledes skal opgangen være passabel, så trappevasken kan udføres uden gener. Trapper er underlagt brandvedtægterne, der fordre fri adgang til brandveje.
 • Der må ikke opsættes andre former for navneskilte, end den der er standard. Navneændring samt opsætning foretages af ejendomskontoret.
 • Reklamer med mere må ikke opsættes på døre, vægge eller andre steder uden for din lejlighed. Opslagsskinnen i opgangen kan bruges til intern handel og oplysninger fra bestyrelse og ejendomskontor.
 • Indgreb i antennestikdåse (inde i lejemålet) må kun udføres af fagfolk efter henvendelse på ejendomskontoret. Eventuelle udgifter i forbindelse med at skulle finde det apparat, der forstyrrer signalmodtagelsen, betales af det pågældende apparats bruger. Ved defekt antennestikdåse rettes omgående henvendelse til ejendomskontoret.
 • Hold elevatoren pæn

Hensyn: Orden

Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.

 • Ryd op efter dig selv på fællesområderne.
 • Undlad at fodre dyr på ejendommens område.
 • Smid dit affald i skraldecontainerne, og lad det ikke stå.
 • Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i lukkede affaldsposer, inden de smides i skakten. Skaktlågerne skal lukkes, så lugtgener undgås. Flydende ting skal hældes på dunke og smides ihusholdningscontaineren ved 3A. Det gælder også dyreefterladenskaber, herunder kattegrus.

Hensyn: Husdyr

Reglerne for husdyr i Frederiksholm Karré 18 er:

-Det er tilladt at holde 2 indekatte. Reglerne for kattehold er vedlagt som bilag til husordenen. Du skal søge tilladelse til kattehold på Ejendomskontoret. - Det er ikke tilladt at holde hund. Du kan dog passe én hund i én uge, højst 3 gange årligt. Du skal indhente tilladelse til pasning på ejendomskontoret, hver gang du skal passe en hund. Du skal i den forbindelse dokumentere hunderacen og fremvise forsikringspolice for hunde. - Det er ikke tilladt at passe hund af følgende hunderacer eller blandinger, hvori én af følgende racer indgår: - Pitbull Terrier - Tosa Inu - Amerikansk Staffordshire Terrier - Fila Brasileiro - Dogo Argentino - Amerikansk Bulldog - Boerboel - Kangal - Centralasiatisk Ovtcharka - Kaukasisk Ovtcharka - Sydrussisk Ovtcharka - Tornjak - sarplaninac - Reglerne for at passe hund i karré 18 fremstår som bilag til husordenen sammen med en specificering af forbudte blandinger.

Hensyn: Respekt

Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab.

 • Når vi er uenige, taler vi med hinanden om det.
 • Tal venligt og respektfuldt til andre.
 • Fortæl hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører.
 • Prøv at finde en løsning. Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret.
 • Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retslige instanser.

Økonomi: Affald

Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed vores husleje nede.

 • Sorter dit affald rigtigt. Se hvordan på affaldscontainerne. Du kan altid spørge på ejendomskontoret.
 • Ejendomsfunktionæren har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet.

Økonomi: Vedligeholdelse

Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting.

 • Pas godt på vores fællesområder og ting
 • Husk at sørge for, at alle i din bolig og dine gæster også overholder reglerne. Du er ansvarlig for din husstand og dine gæsters adfærd i afdelingen.
 • Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe.
 • Sørg for at afløb ikke stopper til. Det kan medføre vandskader
 • Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud mindst 3 gange 5 minutter hver dag med gennemtræk, så der ikke kommer fugt i boligen.
 • Ved hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolder.

Sikkerhed: Færdsel og parkering

Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen.

 • Kør forsigtigt og overhold skiltning.
 • Parkér kun på de pladser, der er beregnet til det.
 • Sørg for at dine gæster overholder reglerne.
 • Motorcykler og knallerter skal parkeres på den opmærkede plads ved gavlen 11A.

Sikkerhed: Brandsikkerhed

Vi skal gøre, hvad vi kan for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.

 • Hold brandveje fri og stil ikke genstande som f.eks. barnevogne og sko i trappeopgangen, kældergangene eller andre gangarealer.
 • Smid ikke cigaretskodder på fællesarealer.
 • Hold branddøre og -vinduer lukkede.
 • Grill kun på særligt indrettede pladser ved legepladsen eller ”haven”.

Sikkerhed: Forsikring

Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret. Sørg for at have en indboforsikring, den skal også dække en eventuel genhusning efter brand eller vandskader.

Kontakt dit forsikringsselskab og få en opgørelse over hvilke hændelser du er dækket for.

Bilag: Regler for kattehold. Ansøgning til kattehold. Regler for brug af selskabslokalerne. Regler for pasning af hund.