Praktisk information at have ved hånden

Vi har samlet de informationer til dig, som det er relevant for dig at vide, når du bor her. Herunder også, hvad det vil sige at bo i en almen bolig.

Her finder du svar på om du må have kat, hvor vaskeriet er, hvordan man får en parkeringstilladelse og alt det andet. Hvis der er noget, du synes mangler, så skriv gerne til afdelingsbestyrelsen.

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København.

Se AKBs hjemmeside her.

AKB en del af KAB, som administrerer boligorganisationen.

Se KABs hjemmeside her.

Om at bo i en almen bolig

Du er flyttet ind i en afdeling i en almen boligorganisation.

En almen boligafdeling er en selvstændig økonomisk enhed med beboerdemokrati. Boligorganisationen administreres af KAB.

Det er beboerne, som fastlægger budgettet – og dermed bestemmer, hvad der skal ske i afdelingen. Det foregår på et årligt afdelingsmøde, hvor beboere fra alle husstande har stemmeret. Afdelingsmødet vælger også afdelingsbestyrelsen, som i løbet af året tilser, at de vedtagne beslutninger bliver ført ud i livet.

Ejendomskontoret står for den daglige drift og udfører de besluttede opgaver.

Det betyder også, at afdelingen har sit eget budget – hvor indtægterne består af huslejen fra alle, som bor i afdelingen – og at der ikke er nogen, som skal tjene på det.

Fejl og mangler ved indflytning

Undgå at betale for fejl og mangler, som allerede var i boligen ved din indflytning, når du på et tidspunkt fraflytter boligen igen. Du skal aftale et gennemsyn af din bolig, senest 14 dage efter du har overtaget boligen. Her tjekkes den for fejl og mangler.

Aftal altid et fejl- og mangelgennemsyn, også selv om du ikke selv har opdaget, at der er fejl og mangler. Ejendomskontoret finder måske nogle fejl og mangler, som du ikke selv er opmærksom på, og som vil være ærgerlige at skulle betale for vedfraflytning.

Hvornår har ejendomskontoret åbent

Personlig og telefonisk henvendelse:

Man – fre kl. 08.00 – 08.30

Wagnersvej 7H, st th

Tlf: 36 30 43 16

Email: ek-wagnersvej@kab-bolig.dk

Hvem er de ansatte i ejendomskontoret?

Driftsleder Henrik Hoff Poulsen

Servicemedarbejder Lars Aarup

Akut hjælp

Hvis du har brug for håndværkerhjælp uden for normal arbejdstid, og det ikke kan vente til næste dag, kan du kontakte vagttelefonen. Bemærk, at det skal være alvorlige problemer, fx vandskader, eller manglende varme i en kold vinter. Det meldes førstkommende hverdag til Ejendomskontoret.

Vagttelefon: Se akutnumre på gavlen ved 7H (Ejendomskontoret) i opgangen eller på hjemmesiden www.wagnersvej.dk

Hvordan får jeg en gæstetilladelse til parkering?

Kan hentes på ejendomskontoret i alm. kontortid eller lægges i postkasse ved henvendelse per mail.

Der kan udleveres 9 stk. pr. husstand pr. måned

Gæstetilladelsen gælder på den dato der er anført og indtil næste dag kl. 10:00.

Kun 1 gæste kort må sidde i ruden ad gangen. Man kan dermed ikke saette et nyt kort i ruden før det gamle er fjernet, og dermed have flere dages parkering på en gang.

Hvordan får jeg en varig parkeringstilladelse?

For at få en parkerings tilladelse, skal der bruges registreringsattest på bilen. Registreringsattesten skal tilhøre en beboer i kareen, enten som ejer eller bruger.

En kopi af registreringsattesten skal lægges i ejendomskontorets postkasse, eller sendt på e-mail til:

ek-wagnersvej@kab-bolig.dk

Hvad er reglerne for parkering generelt?

Parkering kun tilladt ifølge p-skive max 15min.

Parkering dog tilladt med gyldigt P-bevis. Bilens registrerings nr. skal fremgå af P-beviset.

Parkering kun tilladt inden for markeret bås.

Parkering med gæstekort er ikke tilladt for gulpladebiler mellem kl. 17.00-06.00. Gælder dog ikke biler med handicap skilt og gyldigt årskort.

Parkering forbudt af køretøj med totalvægt over 3.500 kg.

Periode kort udleveres af ejendomskontoret og registrering nr. skal oplyses. Periode kort gælder i max 1 uge.

Der anvendes på parkeringsarealet privatretlige regler. Al parkering foregår på eget ansvar.

Ved tilsidesættelse af parkeringsbestemmelserne pålægges der en kontrolafgift (standardtakst for p-bøder i Københavns Kommune).

Hvad gør jeg i tilfælde af akut opstået skade, der ikke kan vente til næste hverdag?

Akutnummeret er:

tlf. 70 15 38 00

Dansk Bygningskontrol/Polygon har skadesvagten.

Bemærk at akutnummeret kun må benyttes i tilfælde af, at problemet ikke kan vente med at blive løst, til førstkommende hverdag!

Benytter man akutnummeret, skal ejendomskontoret informeres om dette, enten på mail, telefon eller ved personlig henvendelse i kontorets åbningstid.

Kvartershuset - aktiviteter du kan deltage i (billigt!)

Foreningen Frederiksholms Kvartershus (i daglig tale Kvartershuset) finansieres af en række AKB-boligafdelinger i Københavns Sydhavn.

Der søges også fonde og tilskud til husets aktiviteter. Kvartershuset lægger lokaler til egne samt øvrige foreningers aktiviteter, som drives af brugerbestyrelser.

Det medvirker til at opfylde Kvarterhusets formål og giver en bred vifte af tilbud. Målet med huset er at skabe boligsociale aktiviteter, der øger livskvaliteten og danner fællesskaber.

Kvartershuset ledes af en bestyrelse bestående af beboere fra medlemsafdelingerne.

Du kan også som beboer i Karré 18 leje Kvaterhusets lokaler til en billigere pris end normalt, netop fordi Karré 18 er medlem og giver tilskud til Kvarterhuset.

Der er eksempelvis mulighed for at benytte masssagestole, gå til tai chi og meget andet - altsammen til en meget fornuftig pris.

Læs mere om kvartershuset på deres hjemmeside

KABs App, “Mig og Min Bolig”

Drypper din vandhane eller skal filtret i din emhætte skiftes? Nu kan du indmelde opgaver til dit ejendomskontor på mobilen og modtage beskeder, hvis KAB lukker for fx vand eller varme.

Der er tidspunkter på året, hvor KAB må lukke for vandet eller varmen i dit boligområde. Det kan fx være, når KAB skal servicere et varmeanlæg. Det er rart for dig som beboer at vide, hvornår det sker. Med beboer-appen har du mulighed for at modtage servicebeskeder fra dit ejendomskontor.

Du skal være juridisk lejer for at kunne bruge appen.

Se mere og download app’en her

OBS: Husk, at slå notifikationer til når du installerer appen, ellers ser du ikke beskederne fra ejendomskontoret. Se Guide

Vedligeholdelse af din bolig – boligens stand

Din nye bolig er omfattet af en A-ordning. Det betyder, at den er ny-istandsat når du flytter ind. Du har selv ansvar for at vedligeholde din bolig, mens du bor i den, hvis du engang flytter, skal du sørge for at den igen er ny-istandsat. Læs mere om ordningen på www.kab-bolig.dk.

Vedligeholdelse af din bolig – boligens stand

Din nye bolig er omfattet af en B-ordning. Det betyder, at der medfølger en vedligeholdelseskonto. Den kan du bruge til at istandsætte din bolig, så den bliver, som du gerne vil have den – inden for bestemte rammer. Det betyder også, at boligen ikke er ny-istandsat, når du overtager den. Læs mere om ordningen på KAB’s hjemmeside, www.kab-bolig.dk.

Du kan slå op i KAB’s selvbetjeningssystem Mit KAB og se, hvor meget der står på vedligeholdelses-kontoen.

Vedligeholdelse af din bolig – boligens stand

Din nye bolig er omfattet af en A-ordning med ni-beløb, hvilket betyder at boligen ikke er ny-istandsat når du flytter ind. Til gengæld modtager du et beløb til normalistandsættelse af boligen, du kan se beløbet i tilbudsbrevet. Hør mere om ordningen og hvordan beløbet kan bruges og bringes til udbetaling på dit ejendomskontor. Når du engang fraflytter boligen, skal du betale en del af istandsættelsesbeløbet til den kommende lejer, afhængigt af hvor længe du har boet i boligen.

Komfur/køleskab

Der er komfur og et køl/frys tilknyttet din bolig.

Pas på med brug af skarpe genstande ved afrimning og der må ikke anvendes stærke kemikalier som rengøringsmidler.

Vaskeri

Vi har 2 vaskerier her på Wagnersvej og du betaler til driften over din husleje.

Opgange i 5, 7 og 9 vasker i blok 7’s kælder.

Opgange i 3 og 11 vasker i blok 3’s kælder.

Vaskeriet er åben fra kl.8.00-20.00 for reserverede tider.

Du reserverer med en vaskelås for 3 timer og tiden tilhører den der har sat sin lås på tavlen. Du kan se de forskellige vasketure ved vaskeriet.

Fra kl. 20.00-22.00 kan man vaske uden reservation.

Vaskeriet er udstyret med et blødvandsanlæg og du skal derfor dosere vaskemiddel efter vask i blødt vand.

Rygning er ikke tilladt i vaskeriet.

Husdyr

Katte

Der kan gives tilladelse til op til to indekatte. Du får ansøgningsskemaet på Ejendomskontoret.

Hunde

Derudover kan du passe én hund i 1 uge, dog maksimalt 3 gange om året. Du skal altid have godkendelse fra Ejendomskontoret.

Tv

Vi har YouSee som TV udbyder. Du skal selv kontakte YouSee for pakkevalg.

Husk at tilmelde dig YouSee nyhedsside www.yousee.dk der vil du få løbende informationer om kanalændringer, nedbrud, web TV og andre oplysninger.

Internet

Der er internetstik i lejlighederne. Du skal selv kontakte en internetudbyder for at få internet.

Beboerlokale

Afdelingens selskabslokaler (kaldet Klubben) ligger i kælderen under 7H.

Der er borde, stole og service til 40 personer.

Du bestiller lokalerne på Ejendomskontoret, hvor du også kan få oplyst priser og regler for udlejningen.

Affald

Vi har skakte i hver opgang til husholdningsaffald. (note 2024-03-02: NB! - dette er under afvikling. Se seneste nyhedsbrev fra bestyrelsen, der ligger på forsiden af hjemmesiden for detaljer)

Alt affald skal være indpakket, så posen ikke går i stykker undervejs til kælderen. Det er vigtigt, så de ansatte ikke kommer til skade, eller skal bruge en masse tid på at rydde op efter os!

Flydende affald skal hældes på dunke og smides i dagrenovationscontaineren i containergården ved 3A.

Der er specielle aviscontainere ud for 3A, 3E, 5A, 5D, 7A og 9A.

Der er papcontainere ud for 3E og 7D

Glascontainer står ved 7A.

Småt el og jern containere står ved 3A, 7B og 9A.

Miljøfarligt affald stilles ved skabet i containergården ved 3A.

Batterier afleveres i de røde standere ved 3A, 3E, 7A og 9A.

Møbler, tæpper, borde og andet stort brandbart stilles ligeledes i containergården ved 3A.

Parabol

Der kan kun sættes paraboler op på gavlene ved 9D og 11C.

Hvis du ønsker en parabol opsat skal den godkendes af Ejendomskontoret, der også anviser hvor kablerne skal føres. Du skal indbetale et depositum som garanti, da anlægget skal reetableres ved fraflytning.

Yderlige oplysninger kan indhentes på Ejendomskontoret.

Forsikring

Afdelingen har en forsikring, der dækker bygningerne ved brand, vand-og stormskade m.m. Denne forsikring dækker ikke dit indbo i både lejlighed og kælderrum.

Du bør derfor tegne en husstands- og ansvarsforsikring.

Tørrelofter/tørrestativer

Der er tilknyttet tørrerum til vaskerierne.

Tørrerummet kan bruges i forbindelse med en reserveret vasketur og skal forlades efter 24 timer.