Det sker i kareen

Haveudvalg (Gavlhaven v. blok 9)

Interesse for lidt udendørs have aktivitet? Kom til et lille møde i gavlhaven ved enden af blok 9, Onsdag d.3 april 2024 kl.16

En idé om en have aktivitet kan også omfatte en hyggesnak over egen medbragt kaffe/te- hvis du bare har lyst til lidt selskab ude i det fri.

PS. I tilfælde af vejret ”driller” så sendes der ny dato ud her på hjemmesiden.

kontakt: Lone Ørskov - lone@orskov.net

Billardklubben

Klubben ligger i kælderen ved 7A

Sæsonstart i oktober måned.

Klubaftener er Torsdage fra kl. 19.00 til kl. 22.00

Sådan bliver du medlem:

Du kan møde op på en klubaften eller kontakte bestyrelsen

Pris:

Sæsonkontigent er kr. 250,00 (pensionister kr. 150,00)

Kontakt:

Per Andersen på telf. 23661230 inden kl 18.00

Kurt Nilsson på telf. 60804977 inden kl 18.00

Kondiklubben

Lokation: I kælderen under blok 9.

Ind- og udmeldelser skal ske til Karen Levin Nielsen - 9A, 2.

Kontigent

Kontigent 300,- årligt pr. medlem. Der betales for minimum ½ år forud. Betaling sker via girokort.

Ved indmelding får man udleveret nøgle mod indmeldelsesgebyr. Nøgle skal afleveres ved udmelding.

Udvalgsmedlemmer:

Mikkel Warming 9D. 3.

Kasserer:

Karen Levin Nielsen 9A, 2.

Kondiklubben er blevet en selvstændig klub pr. 1.11.2016.

Hobbyrum / snedkerværksted

Beboerne har adgang til et hobbyrum som er placeret i kælderen Wagnersvej 9A

Det kræver at man får programmeret sin nøglebrik på ejendomskontoret for at få adgang.

Husk at man selv skal rydde op efter sig.

Det er ikke alt værktøj som forefindes, men der skulle være det mest nødvendige.

Og det er også muligt at reparere sin cykel i hobbyrummet. Der findes 2 krogesæt med kæde for ophæng.

Klublokalet - kan benyttes af andre klubber

Lokaleleje

Nu kan klublokalet i kælderen i blok 7 bookes af forskellige klubber dannet af beboere fra Karré 18. Lokalet skal bookes gennem ejendomskontoret. Der skal være en kontaktperson som skal være ansvarlig for klubben og overfor afdelingsbestyrelsen. Det vil derefter være tilgængeligt på hjemmesiden, hvor alle kan se hvilke klubber, der har booket lokalet på hvilket tidsrum og hvem man skal kontakte for at blive medlem af klubben.

Det er kun fantasien der sætter grænser, så byd endelig ind med forslag til nye klubber, så vil bestyrelsen tage stilling til dem f.eks. yoga, madklub, strikkeklub eller børneklub.

For klublokalet gælder nedenstående retningslinjer:

Regler for brug af klublokalet:

Alle klubber som (primært) består af beboere fra Karré 18, kan låne klublokalet gratis på hverdage fra kl. 9:00-21:00.

Klubber kan reservere bestemte tidspunkter i op til et år frem i tiden.

Lokalet skal efterlades i samme stand som man overtog det, altså ryddeligt og udluftet

Der skal taget hensyn til beboere der bor oven over lokalet i forhold til støj.

Aktiviteterne skal vige for enkeltstående arrangementer såsom begravelser, receptioner, fødselsdage eller lignende, hvor der betales leje for lokalet.

Afmeldelse af aktiviteter aftaltes med ejendomskontoret.

Såfremt der er flere ønsker om brug af lokalet, end det er muligt at afholde, eller ønsker om brug af lokalet på samme tidsrum, har afdelingsbestyrelsen ansvar for at sikre plads til så mange aktiviteter som muligt.

Overholdes disse regler ikke vil bestyrelsen gribe ind og i værste tilfælde fratage retten til brug af lokalet.

Der må ikke modtages betaling fra beboere for at deltage.