2023-09-25

Referat af afdelingsmøde mandag den, 25. september i klublokalerne Wagnersvej 7H kælderen.

54 hustande deltog i mødet

** Dagsorden **

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Valg af stemmeudvalg
  • Kort orientering fra bestyrelsen
  • Behandling af indkomne forslag
  • Godkendelse af afdelingens budget for 2024-budget skal pricip-eller detailgodkendes
  • Eventuelt

Valg af dirigent

Mikkel Warming

Valg af referent

Betina Friis

Valg af stemmeudvalg

Intet valgt, der blev stemt ved håndsoprækning.

Kort orientering fra bestyrelsen

Kort orientering fra Mikkel Warming. Kopi af denne kan afhentes på ejendomskontoret.

Behandling af indkomne forslag

Forslag 1: Rengøring ved indgang til cykelkælderen.

Der er bestilt en fliserenser til vores højtryksspuler så Henrik og Lars vil se om det kan afhjælpe problemet.

Forslag 2: Årstidens blomster/planter i krukkerne ved indkørslen til karre 18.

Henrik og Lars sørger for at der kommer blomster/planter i diverse krukker vi har på området.

Godkendelse af afdelingens budget for 2024-budget skal princip-eller detailgodkendes Afdelingens budget for 2024, princip godkendt.

Eventuelt

De frivillige havefolk indbyder til at man kan se hvad de laver eller hvis man har lyst til at deltage onsdag den, 11. oktober kl. 17.30, det er i haven som ligger i gavlen ved opgang 9D.

Spørgsmål 1: Hvornår udløber hjemfalds betalingen.

Bestyrelsen undersøger det og vender tilbage med svar når dette forefindes.

Spørgsmål 2: Hvornår bliver der udskiftet gulve i lejligheden.

Det bliver ikke udskiftet gulve i lejlighederne og det er heller ikke med på langtidsplanen.

Spørgsmål 3: Hvornår bliver buskene ved græsplænen (blok 5) beskåret da de er alt for høje.

Det bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.

Spørgsmål 4: Hvordan informerer man beboer der ikke skakter hensigtmæssigt.

Bestyrelsen informerer via vores nyhedsbrev, men det kan godt være at der brug for at målrette vores henvendelse, til de opgange der skakter uhensigtmæssigt.

Referat Betina Friis