2023-06-19

Referat af bestyrelsesmøde 19.juni 2023 på ejendomskontoret Wagnersvej 7H.

Tilstede: Mikkel Warming, Marianne Sørensen, Birgit Lund, Betina Friis, Anette Nielsen, suppleant Jytte Jensen, suppleant Emil Begtrup-Bright, driftleder Henrik Hoff Poulsen, driftchef Peter Trust.

Referat Betina Friis

Dagsorden

  • Godkendelse af referat
  • Forretningsorden
  • Konstituering af bestyrelsen
  • Driftchef Peter Trust
  • Meddelelser fra/til driftleder
  • Meddelelser fra/til formand
  • Meddelelser fra /til bestyrelsesmedlemmer
  • Sager fremtvungen af udviklingen
  • Budgetkontrol
  • Eventuelt

Godkendelse af referat

Referat af 15.maj 2023 godkendt.

Forretningsorden

Udleveret samt godkendt.

Konstituering af bestyrelsen

Marianne Sørensen, enstemnigt valgt som næstformand.

Driftchef Peter Trust

AKB København, har arbejdet på en strategisk ramme for, hvad de vil med vores boligorganisation frem mod år 2030.

Vi har fået udleveret materiale samt fortalt af Peter Trust, hvordan vi kan arbejde med opgaven.

Alle har fået hjemmearbejde og ved næste bestyrelsesmøde tager vi fat på arbejdet/opgaven.

Vi fik sagt farvel til Driftchef Peter Trust som skal varetage andre opgaver og vi vil byde den nye Driftchef Jens Olsen velkommen på vores næste bestyrelsesmøde den, 21.August.

Meddelelser fra/til driftleder, formand samt bestyrelsesmedlemmer

Emil er i gang med at lave vores nye hjemmeside, det tager lidt tid at få alt på plads. Anette giver en hjælpende hånd med om hvad der skal tilføjes til siden. Men hvad vi har set indtil videre, ser det virkeligt godt ud.

Firmaet Gottlieb har været her og klippet alle vores hække.

en nyindkøbte printer er ankommet til konoret og det fungerer perfekt.

Der er lidt forsinkelse på vores nye Salto låsesystem til vores opgangsdøre og kælderdøre.

De påbegynder udskiftningen i uge 31 og forventer at være færdige i uge 32. Der vil i løbet af sommeren blive udleveret nye Salto brikker til beboerne så alle har fået inden udskiftningen starter.

Der er blevet udskiftet nye kælderdøre, en ved opgang 11A, 2 ved opgang 5A, en i mellemgang ved opgang 5D, en ved depotrum ved opgang 9A.

Der er en del problemer med at de vinduer i vores kældre der kan åbnes ikke bliver lukket igen. Det er ikke godt for rotter og lignende kan finde vej dertil. Da det bliver en stor omkostning af få gitre på alle disse vinduer er vi fremkommet til en løsning. De vinduer der er i vaskekældrene, billiardklubben, kondirummet, i de tørrerum der har vindue samt beboerlokalet vil få monteret gitre så vinduerne kan åbnes, de resterende kældervinduer vil blive sat fast så de ikke kan åbnes.

Der ønskes blomster i vores store opsatse især ved vores indkørsel, Henrik følger op på det. Nogle beboer vil gerne have lov til at oprette et, gårdlaug, hvor de er en gruppe frivllige som blandt andet vil arrangere gårdfester og lignende. Der er ikke afsat penge af til det i budgettet men på næste møde den, 21.august vil vi kigge på det.

Hækkene på parkeringspladsen har nået en højde og bredde der gør at udsynet er dårligt. Henrik indhenter tilbud på hvad det vil koste for at få dem beskåret, så vi kan få det gjort til efteråret.

Nyt bord/bænkesæt er ønskeligt til den lille plads, opgang 9D ved gavlen, vi ser på til næste møde om der kan findes nogle penge i budgettet til dem. Der er stadig problemer med affald der bliver smidt og ikke sorteret, omkring vores containerplads

ved opgang 3A gavlen. Henrik og Lars har kan ikke rigtig komme af med det store grønne affald, så som afklippet grene, gamle juletræer med mere, da det ikke må komme med i containeren med restaffald. Vi arbejder på at finde en løsning snarest.

Ønsket om et halvtag mere på cykelburet har vi fået et tilbud på kr. 112.000. Der er ikke penge i budgettet til det så det skal tages op på afdelingsmødet i september måned.

Der er kommet et forslag til bestyrelsen omkring cykelparkering med mere. Da det er et forslag kan det kun tages op på et afdelingsmøde. Vi laver en skriftlig opfordring til beboerne om, at de store cykler gerne benytter cykelburet og andre parkerer deres cykler med omtanke.

Henrik kontakter KAB med henblik på at få en pris på, hvad det vil koste, at få en ansat mere til ejendomskonteret, så vi kan tage det med på vores afdelingsmøde til september.

Sager fremtvungen af udviklingen

Intet at tilføje

Budgetkontrol

Stadigt stor forbrug af el og gas på vaskerierne, eller ser det fint ud.

Eventuelt

Henrik holder sommerferie i uge 26 + 27 + 28.

Lars holder sommerferie i uge 29 + 30 + 31.

Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned.

Næste bestyrelsesmøde mandag den, 21.august kl.17 på ejendomskontoret