2023-08-21

Referat af bestyrelsesmøde 21. August 2023 på ejendomskontoret Wagnersvej 7H.

Tilstede: Marianne Sørensen, Birgit Lund, Anette Nielsen, Mikkel Wamming (kl 18.20), Henrik H Poulsen (driftleder), Jens Olsen (driftschef), Kenneth Søndergård (kundeøkonom - til budget punktet), Emil Begtrup-Bright (suppleant), Jytte Jensen (suppleant)

Fraværende: Betina Friis

** Dagsorden **

 • Budget 2024
 • Godkendelse af referat.
 • Meddelelser fra / til driftsleder.
 • Meddelelser fra / til formand.
 • Meddelelser fra / til bestyrelsesmedlemmer.
 • Sager fremtvungen af udviklingen.
 • budgetkontrol.
 • Eventuelt.

Budget 2024

udgifter

Kenneth undersøger hvorfor posten vandafgift kun er budgetteret til 8.000 kr i 2023. Det er urealistisk ifht regnskab ’22 og budget ’24. Kenneth kunne ikke lige svare på hvorfor, men undersøger og vender tilbage.

istandsættelse af køkkener - dvs. nye køkkener til de lejligheder der stadig har de ældste køkker og har boet her længst. Det fremgår ikke af budgettet - det er misvisende, og skal fremgå.

Posten af varmemålere fremgår heller af budgettet.

Post 133 - Kenneth vender tilbage med redegørelse for hvorfor det er budgetteret til 94.000 kr.

indtægter

Hvorfor er indtægterne i husleje de samme for budget 2023 som i 2024, når vandafgiften overgår til individuel afregning. Kenneth vil finde ud af hvorfor, når det i det tidligere budget for 2023 var ca. 1 mio lavere netop af den grund.

Post 201: Hvorfor ændrer indtægten fra erhvervslejligheder sig slet ikke fra 2022 og frem til 2024, når alle de andre poster gør?

Godkendelse af referat.

Godkendt uden bemærkninger, andet end at punktet ‘uafsluttede sager’ genindføres, så man ikke skal finde disse punkter selv men har et overblik over dem til sidst i referatet.

Meddelelser fra / til driftsleder.

Gartner / beskæring af grønt

Beskæringer af hække sker d. 13 september. Vi vil gerne have at de tager hækken langs legepladsens plankeværk ud mod parkeringspladserne.

Vi vil gerne opsige aftalen med grønt-firmæt og finde en ny. Henrik afslutter kontrakten i November og indhenter nye tilbud til den tid.

rengøring

Vi havde talt om at have rengøring hver 2. uge i opgangene om sommeren (juni-juli-august). - det ville være fint hvis det blev indført næste sommer.

rotter i kælderen

mht. til rottesikring har henrik sat beslag op de steder hvor det er muligt og der ikke er særlig grund til at have gittere så de kan være åbne jvf refereat fra sidst (d. 19 juni). Der skal findes penge til det.

Beboerne skal have indskærpet at de skal huske at lukke vinduerne i kælderen.

ændring af placering af beskåret grønt og juletrær

En sikker placering af nedskæring af grønt og juletrær - hvor skal de placeres? henrik vender tilbage om det, og vi taler videre om det.

andet fra/til Henrik

Vi vil gerne have blomster fra næste forår i krukkerne.

Meddelelser fra / til formand.

Meddelelser fra / til bestyrelsesmedlemmer

ifht. haveudvalget, så synes vi det er godt og positivt at folk kommer hinanden ved og laver fælles aktiviteter. vi skal have en principiel diskussion om hvorvidt grøntsager dyrket på fælles arealer skal være fælles, da der er så få at de næppe kan deles af alle. Det er der ikke enighed om i bestyrelsen om det er nødvendigt.

ifht. festen der blev holdt på fællesarealerne af nogle unge mennesker der ikke bor her, så aftaler vi at Henrik sender os en mail om det, hvis nogen har fået lov til at sætte en pavilion op. Så kan vi som bestyrelse vide, hvis det sker igen, om det er tilladt eller ej.

Hjemmesiden er så godt som færdig, mangler at overføre domænenavnet. Den nye side ligger indtil videre på wagnersvej.netlify.app

Sommerfesten er desværre aflyst grundet mangel på kræfter til at stable det på benene.

KAB konferencen “Veje til Almen fornyelse” bliver holdt på crown plaza ørestaden sidste weekenden i november. Vi kan godt sende 2-3 afsted hvis nogen fra bestyrelsen er interesserede. Tilmeldingsfrist d. 10 september.

afskærmningsløsningen af storskraldrum - Henrik har fået en fornuftig pris på det fra en tømrer, men det inkluderer ikke at flytte rummet over til rummet ved 11’eren. Der blev foreslået at sætte nogle presseninger op med strips som en midlertidg løsning, men ingen konklusion draget.

Sager fremtvungen af udviklingen.

budgetkontrol.

Taget under punktet budget

Eventuelt.

Uafsluttede sager til næste gang - læs under selve punktet for flere detaljer.

 • Kenneth skal vende tilbage med svar på vores spørgsmål til budgettet.
 • placering af grønt og juletrær skal der arbejdes videre med
 • storskrald rummets placering arbejdes der videre med
 • priser på gitre til rottesikring skal indhentes

Langtids uafsluttede sager (dvs. ikke til næste gang)

 • tilbud indhentes af Henrik på ny gartner
 • sommerblomster næste forår