2023-10-16

Referat af bestyrelsesmøde den, 16.oktober 2023, på ejendomskontoret Wagnersvej 7H.

Tilstede: Mikkel Warming, Marianne Sørensen, Birgit Lund, Betina Friis, Anette Nielsen, suppleant Jytte Jensen, driftleder Henrik Hoff Poulsen. Fraværende: suppleant Emil Begtrup-Bright.

Referat Betina Friis

Dagsorden

  • Godkendelse af referat
  • Meddelelser fra/til driftleder
  • Meddelelser fra/til formand
  • Meddelelser fra/til bestyrelsesmedlemmer
  • Sager fremtvungen af udviklingen
  • Budgetkontrol
  • Eventuelt
  • Uafsluttede sager
  • Langtids uafsluttede sager

Godkendelse af referat

Referat af 25.september 2023 godkendt.

Meddelelser fra/til driftleder, formand samt bestyrelsesmedlemmer

Gulvet i kældernedgangene i ved opgang 7A + 9D er nu afrenset på bedste vis, fremover bliver det gjort jævnligt,

Der er blevet sat pressing op som afskærmning ved containerpladsen. Der bliver købt en bedre model da den gamle billige model ikke har kunnet tåle lidt kraftig blæst.

Æbletræerne på grønt område er blevet beskåret.

Der bliver nu sat trådnet op foran de vinduer der kan åbnes i, billiardklub, begge vaskerum, kondiklub, samt beboerlokalet, så vi kan sikre os mod rotter.

Tilbud på trappevask i år 2024 er accepteret med mindre ændringer. Trapperne bliver i juni, juli og august måned vasket hver 14dag samt 1 årlig hovedrengøring.

Haveudvalget har spurgt til om nogle træer kunne trimmes i det område bag ved gavlen forenden af blok 9. Det kan vi ikke, da det er haveforeningen der ejer området.

Der bliver opsat en regnvandsopsamler ved gavlen (blok 9).

Haveudvalget er blevet bevilliget kr. 1.000, til indkøb af 2 plantekasser og jord.

Sager fremtvungen af udviklingn

Vaskeriudvalget er i fuld gang. De har været omkring i forskellige afdelinger i AKB regi og besøgt deres vaskerier, for at få nogle ideer til, hvilke maskiner vi skal købe. De er ved at indhente tilbud hos forskellige leverandøer.

Budgetkontrol

Bestyrelsen har nogle spørgsmål til vores budget som er sendt videre til KAB. Der foreligger ikke endelig afregning for vores renoveringsprojekt men vi har modtaget en halv afregning som virker lidt uforståeligt, det gør vi KAB opmærksom på.

Eventuelt

Vores hjemfaldslån udløber ultimo år 2031.

Uafsluttede sager

Der bestilles salto låse til toiletterne ved begge vaskerum.

Henrik får opdateret vores tilbud på køkkener.

Storskrald rummets placering arbejdes der videre med.

Henrik indhenter tilbud på ventilation i kondilokalet.

Henrik undersøger om hvornår vores varmemåler skal udskiftes.

Omkring udskiftning af meget tyndslidte guvle i lejlighederne, det tages op på næste møde.

Langtids uafsluttede sager

Henrik indhenter tilbud på beskæring af grønt.

Næste bestyrelsesmøde mandag den, 20.november 2023, kl. 17.00 på ejendomskontoret.

Referat Betina Friis