2023-11-20

Referat af bestyrelsesmøde den, 20.november 2023 på ejendomskontoret Wagnersvej 7H.

Tilstede: Marianne Sørensen, Birgit Lund, Betina Friis, suppleant Jytte Jensen, Driftleder Henrik Hoff Poulsen. Fraværende: Mikkel Warming, Anette Nielsen, suppleant Emil Begtrup-Bright.

Referat Betina Friis

Dagsorden

  • Godkendelse af referat
  • Meddelelser fra/til Driftleder
  • Meddelelser fra/til Formand
  • Meddelelser fra/til Bestyrelsesmedlemmer
  • Køkkener
  • Sager fremtvungen af udviklingen
  • Budgetkontrol
  • Uafsluttede sager
  • Eventuelt

Godkendelse af referat

Referat af 16.oktober godkendt.

Meddelelser fra/til Driftleder, Formand samt Bestyrelsesmedlemmer

Der er bestilt nye varmemåler til radiatorerne hos ISTA og de påbegynder opsætningen omkring uge 18, år 2024. Tilbud på opsætning af ventilation i Kondiklubben godkendt og arbejdet udføres start år 2024. Byggeskadefonden har været på besøg i 15 lejligheder for at tage et tjek på vores renoveringsarbejde og vi afventer deres rapport omkring disse. Ny presening er opsat på containerpladsen ved blok 3. Buskene ved legepladsen samt hækken ved flagstangen er blevet beskåret. Toiletterne ved begge vaskerier har fået sat Saltolåse på døren. Arbejdet er næsten færdigt med at opsætte gitre i de vinduer der kan åbnes i vores kældre. Der var nogle steder i vores kældre der var en del vand, grunden dertil, skyldes at vores afløb var stoppet godt til og ikke på grund af det nylige skybrud over københavn, de er nu renset og fungerer optimalt.

Køkkener

Vordingborgkøkken har en mindre pristigning på vores tilbud på nye køkkener, så der er råd til udskiftning af 25 køkkener. Som stemt for på et afdelingsmøde, er det de beboere der har boet her længst og som har det orginale køkken, som får tilbuddet først. Henrik opdaterer beboerlisten og tager selv kontakt til de beboer som skal have tilbuddet, omkring første kvartal år 2024, det vil sige at beboerne ikke skal kontakte Henrik.

Sager fremtvungen af udviklingen

Vaskeriudvalget er i fuld gang, men de har endnu ikke modtaget tilbud fra udbyderne på vores vaskerier, da forbrugstallene først skal aflæses på de nuværende maskiner vi har har og det tager åbenbart lidt tid.

Budgetkontrol

Vi har stadig ikke modtaget vores fulde afregning fra vores renoveringsprojekt. El og gas er stigende i vores vaskerier. Ellers ser det fint ud.

Uafsluttede sager

Storskrald rummets placering arbejdes der videre med. Omkring udskiftning af tyndslidte gulve i lejlighederne, det tages op på et senere tidspunkt. Henrik indhenter tilbud på beskæring af grønt. Afventer tilbud fra Colas, på reparation af vores asfalt på p-pladsen og vejen ved blok 3.

Eventuelt

Nyhedsbrev udsendes til beboerne inden jul.

Næste bestyrelsesmøde mandag den, 15.januar 2024, kl.17.00 på ejendomskontoret.